Personuppgifter, Kakor och GDPR

På www.sverigemontage.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sverigemontage AB:s webbplats består endast av den externa webbplatsen https://www.sverigemontage.se och har inte andra interna avdelningar.

Navigering
På Sverigemontage AB:s webbplats kan du navigera via menyn i sidhuvudet, längst ned i sidfoten eller via knappar och puffar på startsidan. För att gå till våra andra huvudwebbplatser klickar du på länkar allra högst upp på sidan. Du ser alltid var du befinner dig i navigationsstrukturen genom att titta på länkstigen som visas i varje sidas överkant, under sidhuvudet.

Webbläsare och tillgänglighet
Vi strävar efter att webbplatserna ska vara tillgänglig för alla oavsett om du surfar via dator, mobil eller platta. Dock visas de bäst i en modern webbläsare, till exemel Chrome, Firefox eller Microsoft Edge. Vi strävar även efter att uppfylla riktlinjerna för tillgänglig webb (WCAG 2.0, nivå AA).

Skript
Webbplatsen använder javascript för att förbättra användarupplevelsen (vid t ex enklare animeringar). Viktiga funktioner ska fungera även utan javascript påslaget.

Ansvar
Sverigemontage.se har det övergripande ansvaret för innehåll och struktur och LimeTree Production (www.limetree.se) för design och flertalet bilder på webbplatsen.

Användning av kakor (cookies)
Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatserna. Enligt lagen om elektronisk kommunikation från 2011, ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad dessa kakor används till och hur de kan undvikas.

På vissa delar av Sverigemontage AB:s webbplats används kakor för att ge besökaren tillgång till extra funktioner som beställning av tjänster via formulär. Vi använder också kakor för att samla in statistik över hur besökarna använder webbplatserna. Ingen personligt identifierbar information om besökaren, som e-post eller namn, lagras.

Du har alltid möjlighet att ställa in din webbläsare så att kakor inte lagras eller så att du får information om när en webbsida innehåller kakor. Men vissa funktioner kan då falla bort.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se

sverigemontage.se använder Google Analytics som verktyg för att se vad besökarna gör på webbplatsen. Det innebär att GA samlar in och anlyserar data från vår webbplats. Vi har ej funktionen Advertising Features påslagen. Du kan styra vilken information som delas via enheten när du besöker eller interagerar med vår webbplats, läs mer på länken:

Behandling av personuppgifter
Sverigemontage AB behandlar personuppgifter som samlas in genom våra webbplatser. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen är Sverigemontage AB ägare.

sverigemontage.se behandlar dina personuppgifter när du agerar som kund, söker en ledig tjänst eller kontaktar sverigemontage.se av någon annan anledning. Sverigemontage AB lagrar informationen för att kunna administrera och följa upp ärendet om det krävs.

Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in genom bl.a. sverigemontage.se:s webbplats. Sverigemontage AB följer dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR).

Sverigemontage AB är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom dess verksamhet. Den här webbsidan förklarar hur dina personuppgifter behandlas inom sverigemontage.se.

 • Vad gör Sverigemontage AB med personuppgifter?
 • Vilka personuppgifter samlar Sverigemontage AB in?
 • Hur skyddas dina personuppgifter?
 • Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?
 • Hur länge sparar Sverigemontage AB personuppgifter?
 • Rättigheter enligt dataskyddsförordningen
 • Data till tredje land

Sverigemontage AB behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, se länk nedan. Dessa regler kallas härefter för dataskyddsförordningen, kanske mer känd som den engelska förkortningen GDPR.

Vad gör Sverigemontage AB med personuppgifter?
Sverigemontage AB behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag till er kunder, dvs. att tillhandahålla högklassiga tjänster kopplade till Sverigemontage AB. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag.

All behandling av personuppgifter inom Sverigemontage AB sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas får du som kund via din kontaktperson vid Sverigemontage AB efter förfrågan. Upplever du att du inte har fått information från dem kan du kontakta Sverigemontage AB via kontaktsidan.

Vilka personuppgifter samlar sverigemontage.se in?
Vid sverigemontage.se finns det olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter. De vanligaste anledningarna är att du är anställd eller om du av annan anledning har kontaktat eller samarbetar med Sverigemontage AB.

Den mesta av denna information samlar vi in direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket.

Vilken information vi behandlar beror på anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter, men det kan vara fråga om bland annat följande:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om dig.
 • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
 • Information kring projekt och andra personer som har haft kontakt med Sverigemontage AB i samband med fortlöpande service eller annat arbete.
 • Information om hur du använder vår webbplats, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor.
 • Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Sverigemontage AB ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Det kan exempelvis vara att endast en behörig person har tillgång till uppgifterna, att uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade utrymmen och att kopia på behandlingen tas.

Utöver detta kan dina uppgifter lämnas ut till Sverigemontage AB:s samarbetspartners inom olika projekt, till leverantörer eller till andra parter som behöver ta del av dem till följd av avtal mellan Sverigemontage AB och dig, på grund av en uppgift av dig som kunds intresse, som ett led i vår tjänsteutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse som Sverigemontage AB har.

Vid överföring till annan part vidtar Sverigemontage AB alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter. Du kommer att få information om vi planerar att lämna ut information om dig till andra organisationer. Normalt sett gör vi det inte.

Sverigemontage AB kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar Sverigemontage AB personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

Om du t.ex. är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.

Om du är kund behandlar vi dina personuppgifter så länge du är kund hos Sverigemontage AB.

Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att sparas i mellan fem år och för all framtid i Sverigemontage AB:s centralarkiv.

Kontaktinformation
Frågor kring vår integritets- och dataskyddsfunktion skickas till nadja@sverigemontage.se.

Data till tredje land
Sverigemontage AB kan komma att föra över personuppgifter till tredje land utanför EU/EES. Sverigemontage AB kommer då att vidta alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att uppnå en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Du kommer dessutom att bli informerad om detta.

Upphovsrätt
Besökare har inte rätt att fritt ladda ned och använda texter eller bilder från webbplatsen annat än för privat bruk eller inom egna studier. Den som önskar kontakt med någon av våra fotografer eller vill köpa rätten att utnyttja bilder eller texter från våra webbplatser kan kontakta kommunikationsavdelningen via webbredaktionen.

Nyhetstexter och pressmaterial publicerade på webbplatserna får citeras och vidareförmedlas med angivande av källa, men inte användas i kommersiellt syfte utan tillstånd, eller på sätt som kan skada Sverigemontage AB. Inte heller får webbplatsens design kopieras och användas i andra syften.

Länkar

Agnesbergsvägen 26 B
424 38 Agnesberg
Org.nr: 556711-9747
Copyright © 2006-2024
Sverigemontage AB
Alla rättigheter reserverade
Vi har ett bra nätverk av kunniga och duktiga medarbetare som vi verkligen kan lita på, vilket är vår största styrka.