Hållbarhet & Kvalitet

Vi tänker på miljö, kvalitet & hållbarhet.

Hållbarhet & Kvalitet

Vi tänker på miljö, kvalitet & hållbarhet.

Liksom med kvalitet så tänker vi även på miljö och hållbarhet.

Vi på Sverigemontage AB arbetar mot att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling - Vi vill vara delaktiga i arbetet mot ett mer hållbart samhälle.
På Sverigemontage AB innebär detta bl.a. att:
- Engagera alla medarbetare för hållbarhet
- Sträva efter att ständigt förbättra oss.
- Minska andelen farliga kemikalier
- Se till så att inga farliga utsläpp riskerar komma ut i vattendrag
- Minska avfall och bidra till cirkulär resurshållning
- Minska antalet tunga transporter

Vi arbetar för miljön.

Vi verkar för att de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen uppnås. Övergripande målsättning för Sverigemontage AB är att bedriva klimatneutrala entreprenader i framtiden genom särskilt fokus på följande (nationella) mål:
- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft
- Giftfri miljö
- Grundvatten av god kvalitet

Nationella miljömål

Vi väljer bra material ur miljösynpunkt och arbetar för en säkrare hantering av kemiska produkter och vi ställer samma krav på våra leverantörer och underentreprenörer genom Sverigemontage AB:s uppförandekod.

Våra medarbetare utbildas i miljöfrågor och vidareutbildning och uppföljning sker fortlöpande. Detta är av stor vikt i Sverigemontage AB:s kompetensutveckling och vi arbetar för minimerad miljöpåverkan.

Certifierade enligt ISO 14001.

Sverigemontage AB är certifierade enligt ISO 14001 och har ett miljöledningssystem för att på ett systematiskt sätt förbättra miljöprestandan, minimera negativ miljöpåverkan, säkerställa att all verksamhet uppfyller bindande krav, kommunicera miljöinformation både internt och externt.
Utifrån Sverigemontage AB:s tjänsteområden har vi identifierat följande områden som våra betydande miljöaspekter där arbete pågår med att minimera verksamhetens miljöavtryck:
- Stora arbetsmaskiner (entreprenadmaskiner > 3,5 ton)
- Resor
- Tunga transporter
- Farliga ämnen och kemikalier

Vår miljöpolicy

Våra ledord är ärlighet, respekt och tillit och innebär att kund och medarbetare sätts i centrum. Vårt fokus är att minska vår miljöpåverkan genom att arbeta aktivt med att hela tiden bli bättre samt att kunna erbjuda gröna produktionsalternativ då tillfälle ges.

Vi tar ansvar och arbetar tillsammans för en hållbar entreprenadverksamhet genom att ställa samma krav på våra leverantörer och underentreprenörer som vi ställer på oss själva, där bindande krav utgör en lägsta nivå tillsammans med Sverigemontage AB:s uppförandekod.
Agnesbergsvägen 26 B
424 38 Agnesberg
Org.nr: 556711-9747
Copyright © 2006-2024
Sverigemontage AB
Alla rättigheter reserverade
Vi har ett bra nätverk av kunniga och duktiga medarbetare som vi verkligen kan lita på, vilket är vår största styrka.