Header
Header
Click!
1
Click!
2
Click!
5
Click!
6
Click!
9
Click!
Den nya stommen
Click!
Lyfter bort det brandskadade taket
Click!
4
Click!
7
Click!
8
Click!
Det restaurerade taket
Click!
Snart på plats igen